Opracowała: mgr Bożena Kadłubiec nauczyciel mianowany


Konspekt lekcji o tematyce ekologicznej

dla klas I-III szkoły podstawowej.


Temat: Czy nie ma rady na odpady?

Cel ogólny:

Zapoznanie z różnymi rodzajami odpadów, szkodliwym wpływem na środowisko, oraz sposobami ich segregacji.

Cele operacyjne:

Uczeń:


Metody: pogadanka, aktywnego działania


Formy: indywidualna, zbiorowa, grupowa


Środki dydaktyczne: krzyżówka, scenariusz scenki ekologicznej, opakowania po różnych produktów, kartonowe pojemniki w 3 kolorach, karty pracy.

Przebieg lekcji:

1.Rozwiązanie krzyżówki, której hasło jest wprowadzeniem do lekcji.

hasło: środowisko

 

po wtorku

  1. ma pedały
  2. na wierzch wypływa
  3. idziesz nią do szkoły
  4. pora roku
  5. z niej pożar
  6. drzewo iglaste
  7. drzewo liściaste


 

Dom, łąka, szkoła, las i cała przyroda wokół nas to.......

2. Rozmowa N z U na temat otaczającego nas środowiska.

- jakie elementy składają się na środowisko? ( woda, las, łąka. itp.)


3. Część dzieci przedstawia scenkę ekologiczną &bdquoW lesie&rdquo, a po jej odegraniu klasa odpowiada na pytania zadawane przez N dotyczące tematu przedstawienia.{załącznik nr 1}

- Gdzie wybrały się dzieci?

- O co bały się muchomory ?

- Co niepokojącego ujrzały dzieci w lesie?

- Jak się zachowały?

- Jak inaczej możemy nazwać produkty, stające się nieużyteczne dla człowieka?


N podaje informacje dotyczące ilości produkowanych odpadów na 1 mieszkańca i czasu rozkładu poszczególnych rodzajów odpadów.

Polak produkuje 300 kg odpadów na rok na 1 mieszkańca.

Czas rozkładu poszczególnych odpadów:N informuje U że każdy z nas może wnieść swoją cegiełkę w ochronę środowiska np. poprzez segregowanie domowych odpadów.

Segregowanie odpadów opiera się na gromadzeniu surowców wtórnych w przeznaczonych do tego celu kolorowych pojemnikach, czy workach.

Selektywna zbiórka ma na celu:

Poszczególne rodzaje odpadów należy wrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników. I tak :

Nie należy wrzucać: naczyń z porcelany, żarówek, luster, kryształów.


Nie należy wrzucać kości mięsa, płynnych resztek jedzenia.


N zadaje pytanie: dlaczego należy segregować odpady?

- zmniejszamy emisję zanieczyszczenia powietrza,

- oszczędzamy miejsce na wysypisku

- zmniejszamy ilość wycinanych drzew itp.


4. Uczniowie mają za zadanie posegregować odpady które dzieci znalazły w lesie do odpowiednich kolorowych, kartonowych pojemników.


5. Formułowanie przez U praw katalogu młodego ekologa:


6. Praca domowa:

Posegreguj niżej wymienione odpady z gospodarstwa domowego:


Skórka banana, gazeta, kubek po jogurcie, zapisany zeszyt, karton po soku, obierki z ziemniaków, woreczek śniadaniowy foliowy, zniszczona reklamówka, pudełko kartonowe.


ZAŁĄCZNIK NR 1.

Autorski scenariusz przedstawienia ekologicznego dla klas I-III

Rzecz dzieje się w lesie. Scenerię tworzą luźno rozstawione choinki, pomiędzy nimi inne drzewka, wokół porozrzucane śmieci.

Inscenizacja

Narrator: Mówi muchomor do muchomora:

Muchomor I :

Już echo niesie ich śpiew po lesie.

Muchomor II :

Narrator: - grzyb do grzyba powiada.

Wiewiórki, co na dębie zbierają żołędzie wołają ze strachem.

Wiewiórki: - Co to będzie ? Co to będzie?

Muchomor I : - Pamiętasz jak ostatnio byli , ile szkody w lesie narobili?

Muchomor II :- Pamiętam ,zapomnieć jest trudno , połamali drzewa, rzucali śmieci wszędzie było brudno.

Narrator: - Wtem gdzieś tam z wysoka odezwie się sroka.

Sroka: - Tyle hałasu narobili że starą sowę ze snu obudzili a zając uciekał ile miał w nogach siły.

Muchomor II Wiewiórka się do dziupli schowała i długo stamtąd wyjść nie chciała.

Wchodzą dzieci śpiewają:

Hej ho, hej ho do lasu by się szło,

Dziecko I A teraz cisza weszliśmy do lasu, tutaj nie wolno robić hałasu!

Posłuchajmy jak las dla nas śpiewa, tu słychać świergot ptaków, tam szelest drzewa.

Dziecko II Ach, jaka piękna ta leśna muzyka: tu kumka żaba, tam świerszczyk cyka a w dali słychać odgłos strumyka.

Dziecko III recytuje wiersz pt. Las

Jeśli lubisz las,

To nie żałuj czasu,

Las nam się ukłonił w pas

Chodź ze mną do lasu.

Patrz brzozową furtę ma,

Furta się otwiera, wiatr za furtą szumi, gra

Gości sprasza teraz.

Lecz cichutko bądźmy tu,

W tym zielonym domu.

Na srebrzystym siądźmy mchu

Nie psoćmy nikomu.

Gdy przyleci szary ptak,

Gwizdnie nutką miłą,

My cichutko siądźmy tu,

Jakby nas nie było.

Niech nie słyszy nawet nas

Szpak, co gniazdo mości,

By nie musiał stary las

Skarżyć się na gości.

Dziecko IV Pewien fakt mnie tutaj złości, las miał nieproszonych chyba gości.

Popatrzcie dzieci ile tu jest rozrzuconych śmieci:

Papiery, puste puszki, zużyte baterie paluszki,

Dziecko V O jej! Opakowanie po Milki Way i po innym batoniku,

A tutaj butelki po soku, z plastiku!

Dziecko II- Las był przepiękny, a dziś w nim jak w chlewie.

Ktoś go odmienił, lecz kto tego nie wiem.

Dziecko IV Na to jest tylko jedna rada!

Posprzątać to wszystko nam teraz wypada.

Dziecko II Żyć nie można w bałaganie

Więc się bierzmy za sprzątanie.

Zmykaj śmieciu do śmietnika,

Bałaganie, brudzie znikaj!.

DzieckoVI O popatrzcie sowa mądra głowa,

Gdzieś w gałęziach się tam chowa....

Dziecko IV chyba jakaś wystraszona?

Sowa: - Nie, ja jestem zaskoczona. Cieszę się kochane dzieci żeście posprzątały śmieci!

Że o las tak pięknie dbacie i czystości przestrzegacie.

Las na takich właśnie czeka gości, co nie czynią mu przykrości.

Dzieci: - Do widzenia wiewióreczki koniec już naszej wycieczki

Do domu wrócimy, lecz o was nie zapomnimy!

Dziecko I Chrońmy zwierzęta zawsze i wszędzie, bo jak las wyglądać bez zwierząt będzie?

Dziecko II- Zwierzęta są skarbem naszej planety lecz nie wszyscy pamiętają o tym niestety!

Dziecko I- Idziemy do domu, ale jeszcze tu przyjdziemy,

Pachnące sianko sarnom przyniesiemy,

Dzieci wychodzą.

Muchomor I Chyba się wzruszę, mamy nietknięte nasze kapelusze. Dzieci poszły pewnie nie miały czasu?

Muchomor II- Nie one wiedzą, że jesteśmy ozdobą tego zielonego lasu. Dbają o leśne środowisko a my kończymy nasz występ, dziękujemy za uwagę TO WSZYSTKO.

Autor: Bożena Kadłubiec Zespół Szkół Nr 3 w Dąbrowie Górniczej.